ภาษาไทย English
  1 พ.ย.60 โลจิสติกส์/ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITB(R)#111 (**โอกาสได้งานทำสูงสุด**)
  หลักสูตรเสาร์อาทิตย์ (เพื่อคนทำงาน)
  Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่นที่ 40 : 17-18 พ.ย.60 (การขนส่งสินค้าอันตราย!!!)
  2 หลักสูตร (จบแล้วมีงานรองรับ)
  1 ก.ค. 60 ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITB(S)#2 (อบรมเสาร์-อาทิตย์ สามารถเลือกหัวข้อที่สนใจได้)
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

  ITBS 10 ปี สร้างและพัฒนาบุคลากรให้กับธุรกิจฯ มากกว่า 4000 คน และมากกว่า 90% มีงานทำ
 
 
  โครงการแห่งความภาคภูมิใจ
  โครงการความร่วมมือ อบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศแก่ ผู้ว่างงาน จำนวน 150 คน <พ.ศ. 2542 - 2543>
 
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800