ภาษาไทย English
  12 ธ.ค.60 โลจิสติกส์/ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITB(R)#112 (**โอกาสได้งานทำสูงสุด** )
  15,17,18 พ.ย. 60 บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (CPA/CPD นับชั่วโมงได้)
  หลักสูตรเสาร์อาทิตย์ (เพื่อคนทำงาน)
  Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่นที่ 40 : 17-18 พ.ย.60 (การขนส่งสินค้าอันตราย!!!)
  2 หลักสูตร (จบแล้วมีงานรองรับ)
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

ITBS จัดบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงานจริงให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ
 

ITBS จัดโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงานจริงในสายงานธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  รองรับการเปิดเสรีการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี 2558  อาจารย์หรือนิสิต-นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆที่ต้องการคำแนะนำจากมุมมองของผู้ประกอบการ  สามารถระบุหัวข้อและรายละเอียดที่ต้องการจัดบรรยายได้กับทีมงาน ITBS  เพื่อจัดหัวข้อตามเนื้อหาที่ต้องการในชั่วโมงเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ค่ะ

มหาวิทยาลัยสยาม  : หัวข้อ การเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตยุคใหม่ เข้าทำงานสู่ธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ : หัวข้อ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ตลาดแรงงานต้องการ

มหาวิทยาลัยเกริก : หัวข้อ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ธุรกิจโลจิสติกส์

สนใจสอบถามข้อมูล หรือ ติดต่อวิทยากรบรรยาย ได้ที่...

> ทีมงาน ITBS  โทร. 02-671-4004 ต่อ 300-304

e-mail : itbs@itbsthai.com

 
     
  วันที่ประกาศ : 11/03/2013 - 11/03/2014  
<< ข่าวทั้งหมด     
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800