ภาษาไทย English
  12 ธ.ค.60 โลจิสติกส์/ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITB(R)#112 (**โอกาสได้งานทำสูงสุด** )
  15,17,18 พ.ย. 60 บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (CPA/CPD นับชั่วโมงได้)
  หลักสูตรเสาร์อาทิตย์ (เพื่อคนทำงาน)
  Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่นที่ 40 : 17-18 พ.ย.60 (การขนส่งสินค้าอันตราย!!!)
  2 หลักสูตร (จบแล้วมีงานรองรับ)
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

บรรยายพิเศษที่...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

สถาบัน ITBS ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สิริอร เศรษฐมานิต อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เชิญวิทยากรไปบรรยายพิเศษในชั่วโมงเรียนให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ปี 3 และปี 4 ในหัวข้อ  "บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของธุรกิจผู้รับจัดการขนส่ง"  เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยตรง

ภาพบรรยากาศ

 
     
  วันที่ประกาศ : 06/11/2008 -  
<< ข่าวทั้งหมด     
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800