ภาษาไทย English
  12 ธ.ค.60 โลจิสติกส์/ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITB(R)#112 (**โอกาสได้งานทำสูงสุด** )
  15,17,18 พ.ย. 60 บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (CPA/CPD นับชั่วโมงได้)
  หลักสูตรเสาร์อาทิตย์ (เพื่อคนทำงาน)
  Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่นที่ 40 : 17-18 พ.ย.60 (การขนส่งสินค้าอันตราย!!!)
  2 หลักสูตร (จบแล้วมีงานรองรับ)
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

ปริญญาตรีโลจิสติกส์..โครงการพิเศษเทียบโอน 2 ปี (ปีการศึกษา 2560)
 

 

 

 

 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ( Logistics Management )

ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2560 ภาคพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

TIFFA / ITBS  T.02-018-2800  ต่อ  8901-8906  

  

smiley  คุณสุนันทา (พี่อ้อ)  089-895-9192, 02-018-2800 ต่อ 8901

         Line ID: aor_sunantha         e-mail : aor@itbsthai.com

smiley  คุณเจนศักดิ์ (พี่กริช) 089-777-4266, 02-018-2800 ต่อ 8906

         Line ID: krichh       e-mail : jensak@itbsthai.com

smiley   คุณอริศรา (พี่ปอย)  096-886-9472, 02-018-2800 ต่อ 8902 

          Line ID: poy_arissara         e-mail :  arissara@itbsthai.com

smiley  คุณปรเมษฐ์ (พี่เอ็ม)  080-925-6415, 02-018-2800 ต่อ 8903

         Line ID: androi1986      e-mail : poramet@itbsthai.com  

smiley  คุณจารุวรรณ (พี่จา)  061-382-6144  ,02-018-2800 ต่อ 8905

        Line ID: jaruwan_itbs     e-mail : jaruwan@itbsthai.com

yes PR.หลักสูตร  http://www.itbsthai.com/fileupload/document/doc_74.pdf

รายละเอียดโครงการความร่วมมือ

ใบสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 

 
     
  วันที่ประกาศ : 22/01/2017  
<< ข่าวทั้งหมด     
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800