ภาษาไทย English
  หลักสูตรเสาร์อาทิตย์ (เพื่อคนทำงาน)
  28 ส.ค. 60 ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITB(R)#110 (โอกาสได้งานทำโลจิสติกส์สูงสุด**)
  เหลือโควต้า 200 คน รัฐบาลให้การสนับสนุน ฟรี! TIFFA & TPQI จัดทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์
  23 ก.ย.60 ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร รุ่นที่ 4/2560 (กำหนดการสอบตัวแทนออกของกับกรมศุลกากร พ.ย.60)
  Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่นที่ 40 : 10-11 พ.ย.60 (การขนส่งสินค้าอันตราย!!!)
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

เหลือโควต้า 200 คน รัฐบาลให้การสนับสนุน ฟรี! TIFFA & TPQI จัดทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์
 

สร้างโอกาส  ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)   

ร่วมกับ  สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

ขอเชิญชวนท่านที่ปฏิบัติงานใน  วิชาชีพโลจิสติกส์  สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

อาชีพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการทดสอบวัดระดับความสามารถของท่าน

เพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ

โดยมีกำหนดการจัดสอบสำหรับปี 2560  ระดับคุณวุฒิชั้น 2 ชั้น 3  และ ชั้น 4  ดังนี้

โดยสามารถเลือกวันสอบจากกำหนดการสอบปี 2560

พรี*ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าทดสอบฯของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

enlightenedhttp://www.itbsthai.com/fileupload/document/doc_50.pdf ( PR.ทดสอบฯ)

 enlightenedhttp://www.itbsthai.com/fileupload/document/doc_79.pdf (กำหนดการสอบ)

enlightenedhttp://www.itbsthai.com/fileupload/document/doc_53.pdf  (ใบสมัคร)

 enlightenedhttp://www.itbsthai.com/fileupload/document/doc_73.pdf (ใบตอบรับ)

yes http://www.itbsthai.com/fileupload/document/doc_56.pdf (คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2)

yeshttp://www.itbsthai.com/fileupload/document/doc_55.pdf(คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3)

yes http://www.itbsthai.com/fileupload/document/doc_63.pdf (คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4)

สอบถามรายละเอียดได้ที่

TIFFA CB

19 ชั้น 4  ถ.ศรีนครินทร์  บางนา  กรุงเทพฯ

โทร 02-018-2800  ต่อ 8901 - 8909

smiley  คุณพลิศาน์ (คุณเซน)  Tel. 094-652-5988, 02-018-2800 # 8909 
                                         Line ID: palisazen / 
e-mail : palisa@itbsthai.com

smiley  คุณปรเมษฐ์ (คุณเอ็ม)  Tel. 080-925-6415, 02-018-2800 # 8903
                                         Line ID: androi1986 / e-mail : poramet@itbsthai.com 
smiley   คุณอริศรา (คุณปอย)  
Tel.  096-886-9472, 02-018-2800 # 8902
                                         Line ID: poy_arissara /  e-mail
 : arissara@itbsthai.com
smiley  คุณเจนศักดิ์ (คุณกริช)  
Tel. 089-777-4266, 02-018-2800 # 8906 
                                         Line ID: krichh / e-mail : 
jensak@itbsthai.com

smiley  คุณรณยุทธ (คุณเอฟ)  Tel. 087-454-5635, 02-018-2800 # 8914 
                                         e-mail : ronayuth@itbsthai.com
 

smiley  คุณจารุวรรณ (คุณจา)  Tel. 061-382-6144   02-018-2800 # 8905
                                          Line ID: jaruwan_itbs    e-mail: jaruwan@itbsthai.com

 
     
  วันที่ประกาศ : 13/08/2017  
<< ข่าวทั้งหมด     
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800