ภาษาไทย English
  12 ธ.ค.60 โลจิสติกส์/ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITB(R)#112 (**โอกาสได้งานทำสูงสุด** )
  15,17,18 พ.ย. 60 บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (CPA/CPD นับชั่วโมงได้)
  หลักสูตรเสาร์อาทิตย์ (เพื่อคนทำงาน)
  Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่นที่ 40 : 17-18 พ.ย.60 (การขนส่งสินค้าอันตราย!!!)
  2 หลักสูตร (จบแล้วมีงานรองรับ)
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

รับสมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่า ITBS
 

ชมรมศิษย์เก่า ITBS

INTERNATONAL TRANSPORT & BUSINESS SCHOOL ASSEMBLY

วัตถุประสงค์ของชมรมศิษย์เก่า ITBS เพื่อ :

 1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์รุ่นต่าง ๆ

 2. ส่งเสริมความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างสมาชิกชมรม

 3. รักษาเกียรติยศ ชื่อเสียงของโรงเรียนฯและชมรมศิษย์เก่า ฯ

 4. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของศิษย์เก่า ฯ

 5. เป็นแหล่งข้อมูลและความรู้ด้าน Logistics

 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกชมรมศิษย์เก่า ITBS  จะได้รับ

 1. สมาชิกชมรมฯ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางชมรมฯ จัดขึ้น โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงส่วนหนึ่ง เช่น ท่องเที่ยวสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า-ปลูกป่าโกงกาง, ปลูกปะการังเทียม, ปล่อยเต่าทะเล, สร้างฝายชะลอน้ำ, บริจาคสิ่งของ ฯลฯ 

 2. สมาชิกชมรมฯ จะได้รับข่าวสารหลักสูตรของโรงเรียนฯ รวมทั้งข่าวสารของชมรมฯ ทางอีเมล์ทุกเดือน
 3. สมาชิกชมรมฯ ที่ว่างงาน จะได้รับการอัพเดทข้อมูลตำแหน่งงานว่าง โดยการส่งข้อมูลทางอีเมล์ ทุกเดือน

 4. สมาชิกชมรมฯ จะได้ค่าแนะนำบุคคลมาอบรมหลักสูตร ITBS ภาคปกติ และภาคค่ำ (Full Course) เป็นเงิน 800 บาท/คน 

 5. สมาชิกชมรมฯ จะได้รับส่วนลดในการอบรมหลักสูตรพิเศษของโรงเรียนฯ ในอัตรา 10-20% ของค่าลงทะเบียน เช่น หลักสูตร Maritime Transport Of Dangerous Goods , กลยุทธ์การเจาะตลาดต่างประเทศเชิงปฏิบัติ, หลักสูตรอบรม 1 วัน เช่น ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก ตามพิธีการศุลกากร  ฯลฯ
 6. ได้รับการอบรมฟรี อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร เช่น ศิลปการพูดในที่ชุมชน 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าชมรมศิษย์เก่า ITBS

ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ จาก ITBS เท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าชมรมศิษย์เก่า ITBS

ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ จาก ITBS เท่านั้น

ขั้นตอนสมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่า

  1. กรอกใบสมัครสมาชิกแล้ว reply กลับมา  สามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี่   http://www.itbsthai.com/fileupload/document/doc_18.pdf  

  2. ค่าธรรมเนียม  500  บาท (ตลอดชีพ)

ชำระโดย   (   )  เงินสด   

(   )  โอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ชมรมศิษย์เก่า ITBS โดย นางสาวสุนันทา ชาญสมาธิ และ นายไพฑูรย์ ทวีรุจิโรจน์ และ/หรือ นายเศรษฐ ผดุงตันตระกูล   สาขาอาคารสิรินรัตน์(ถนนพระราม 4)  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เลขที่บัญชี  096-234638-0

***      ยกเว้น  กลุ่มศิษย์เก่าที่แนะนำคนมาเรียน จ่ายค่าสมาชิกเพียง 300 บาท ค่ะ (ซึ่งหักจากค่าแนะนำนั่นเองค่ะ)

สนใจติดต่อ... ทีมงาน ITBS (พี่เง็ก-พี่อ้อ-พี่มุก-พี่ดี้-พี่แอ้ม-พี่เอ็ม-พี่คุง)

                    โทร. 02-018-2800 ต่อ 8901-8905

 
     
  วันที่ประกาศ : 28/06/2010  
<< ข่าวทั้งหมด     
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800