ภาษาไทย English
  12 ธ.ค.60 โลจิสติกส์/ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITB(R)#112 (**โอกาสได้งานทำสูงสุด** )
  15,17,18 พ.ย. 60 บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (CPA/CPD นับชั่วโมงได้)
  หลักสูตรเสาร์อาทิตย์ (เพื่อคนทำงาน)
  Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่นที่ 40 : 17-18 พ.ย.60 (การขนส่งสินค้าอันตราย!!!)
  2 หลักสูตร (จบแล้วมีงานรองรับ)
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

- การขนส่ง

  ความหมายของการขนส่ง (28/03/2007)
 
  เรือ (28/03/2007)
 
  Freight Forwarde ในฐานะผู้ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (12/04/2007)
 
  การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งสินค้าจากชายแดนไทย (21/11/2013)
 
  รายงานการศึกษาหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ท่าเรือไทยกับท่าเรือน้ำลึกทวาย (21/11/2013)
 
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800