ภาษาไทย English
  12 ธ.ค.60 โลจิสติกส์/ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITB(R)#112 (**โอกาสได้งานทำสูงสุด** )
  15,17,18 พ.ย. 60 บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (CPA/CPD นับชั่วโมงได้)
  หลักสูตรเสาร์อาทิตย์ (เพื่อคนทำงาน)
  Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่นที่ 40 : 17-18 พ.ย.60 (การขนส่งสินค้าอันตราย!!!)
  2 หลักสูตร (จบแล้วมีงานรองรับ)
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

  PR.ACC 1-2
 
 
  ใบตอบรับ.ACCLSP
 
 
  ACCFFB (3-4)
 
 
  ใบตอบรับ ACCFFB(R)3-4
 
 
  PR.ACCFFB(R)#1
 
 
  PR.ACCFFB(R)#1
 
 
  แผนที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
 
  ใบตอบรับ SP(S)#4
 
 
  PR.ทุน 1-2560
 
 
  ใบตอบรับ SP
 
 
  รายละเอียดหลักสูตร SP
 
 
  กำหนดการสอบ TPQI 2560
 
 
  LTO(S)#12
 
 
  ใบตอบรับ Seafreight
 
 
  SEA FREIGHT
 
 
  PR.ITB(S)#2
 
 
  PR. SSRU TIFFA ITBS
 
 
  ใบตอบรับ TPQI
 
 
  ตารางอบรมหลักสูตรบัญชีและการเงินโลจิสติกส์
 
 
  รายละเอียดหลักสูตรบัญชีและการเงินโลจิสติกส์
 
 
  รายละเอียดหลักสูตรบัญชีและการเงินโลจิสติกส์
 
 
  ใบตอบรับหลักสูตรบัญชีและการเงินโลจิสติกส์
 
 
  PR.หลักสูตรบัญชีและการเงินสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์/FF
 
 
  ใบตอบรับ MM
 
 
  PR.Marketing Management
 
 
  คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4
 
 
  PR.ITB(S)#1
 
 
  แผนที่โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ (สุขุมวิท 18-20)
 
 
  รายละเอียด
 
 
  คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2
 
 
  คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3
 
 
  TPQI Reigistration Form
 
 
  TIFFA MAP
 
 
  ใบสมัครปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 
 
  หลักสูตรปริญญาตรี สามารถเทียบโอนได้
 
 
  ใบสมัครหลักสูตร ITB(R),ITB(S),LTO(R),LTO(S)
  ใบสมัครสำหรับ หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITB) และ Logistics Transport and Operations (LTO)
 
  แผนที่ TIFFA ITBS (ITBS - บางนา)
 
 
  ใบสมัครอบรมเฉพาะหัวข้อ(Short Course)
  อบรมเฉพาะหัวข้อ (ราคายังไม่รวม VAT 7%) สามารถเลือกอบรมได้ตั้งแต่หัวข้อ 1-10
 
  PR.รับสมัครทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ 2560
 
 
  PR.SP(S)#4
 
 
  ใบตอบรับ DG#40
 
 
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800