ภาษาไทย English
  1,500 คน รัฐบาลให้การสนับสนุน ฟรี! TIFFA & TPQI จัดทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์
  2 หลักสูตร (จบแล้วมีงานรองรับ)
  หลักสูตรเสาร์อาทิตย์ (เพื่อคนทำงาน)
  3 ก.ค. 60 ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITB(R)#109 (โอกาสได้งานทำโลจิสติกส์สูงสุด**)
  1 ก.ค. 60 ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITB(S)#2 (อบรมเสาร์-อาทิตย์ สามารถเลือกหัวข้อที่สนใจได้)
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

  ชื่อ : โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)
  ที่อยู่ : เลขที่ 19 ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
  เบอร์โทรศัพท์ : (662) 018-2800 ต่อ 8902 - 8909
  แฟ็กซ์ :
  อีเมลล์ : itbs@itbsthai.com
  ชื่อคนติดต่อ : คุณพลิศาน์(เซน), คุณปรเมษฐ์ (เอ็ม),คุณอริศรา(ปอย),คุณเจนศักดิ์ (กริช),คุณจารุวรรณ (จา)
  แผนที่
 
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800