ภาษาไทย English
  Marketing Management 1-2 ต.ค. นี้ (โดย นักเขียนเบสเซลเลอร์ รวยติดจรวดแค่รู้ทันการตลาด)
  อบรมโลจิสติกส์ : หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ รุ่นที่ 104 : เริ่มอบรม 1 พ.ย.59 (หางานโลจิสติกส์ ----> โอกาสการได้งานทำมากกว่า 93%)
  (ไม่มีค่าใช้จ่ายเฉพาะผู้เข้าทดสอบฯใหม่) TIFFA & TPQI จัดทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ 1000 คน (สำหรับผู้สนใจทดสอบคุณวุฒิฯชั้น 4 ยังสามารถรับสิทธิ 40 ท่าน เท่านั้น )
  Maritime Transport of Dangerous Goods รุ่นที่ 36 : 28 - 29 ตุลาคม 2559 (การขนส่งสินค้าอันตราย!!!)
  Logistics Transport & Operations 72 ช.ม. รุ่นที่ 11 : เริ่ม 23 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2559 (เน้นการปฏิบัติการขนส่งและโลจิสติกส์ สำหรับผู้ว่างงานและพร้อมทำงาน)
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

ปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์ เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการนำเข้าส่งออกของประเทศไทย ประชากรในประเทศและทั่วโลกที่ยังมีการอุปโภคบริโภค จึงทำให้เกิดการนำเข้าและส่งออก ดังนั้นในฐานะ ผู้สนับสนุนกิจกรรมสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จได้นั้น คือ  Logistics Service Provider นั้นเอง

ITBS จึงเปิดอบรมหลักสูตรโลจิสติกส์ระยะสั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความรุ้ในเชิงปฏิบัติและนำไปใช้ได้จริง และประกอบกับผู้ประกอบการก้อความความต้องการบุคลากรที่มีครามรุ้ความสามารถที่พร้อมใช้งานได้

ปัจจุบัน ITBS เปิดอบรมมาครบ 19 ปีเต็ม มีผู้ผ่านการอบรม มากกว่า 10,000 คนแล้วและ ได้เข้ามาทำงานในสายอาชีพการค้าและการขนส่ง 
สำหรับหลักสูตรภาคปกติสำหรับคนที่ว่างงาน เรามีการจัดหางานด้านโลจิสติกส์และได้งานไม่ต่ำกว่า 93% และปัจจุบันนี้ ยังความความต้องการแรงงานด้านโลจิสติกส์สูงมาก  ท่านใดที่สนใจและอยากรู้เกี่ยวกับธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ท่านสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับท่านได้ใน ITBS

TIFFA Group & ITBS : The Grand Opening Cenemony พิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของ TIFFA Group & ITBS (23 มิ.ย.58)
“ กิจกรรมดำน้ำและปลูกปะการังชายฝั่ง ” โดย… ชมรมศิษย์เก่า สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ITBS ครั้งที่ 10 โดย… ชมรมศิษย์เก่า ITBS (ITBS Alumni) “ กิจกรรมดำน้ำและปลูกปะการังชายฝั่ง ”
ภาพประทับใจหลักสูตร Maritime Transport Of Dangerous Goods รุ่น 25 อบรมวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 - 17.00 น. ผู้อบรมสามารถนำประกาศนียบัตร TIFFA/ITBS เพื่อรับรองความรู้ตามที่ IMDG Code กำหนด เนื้อหาหลักสูตรครบตามประกาศของ IMO เริ่มใช้ 1 ม.ค. 53(21/03/2014) - (22/03/2014)
อ่านต่อ >>
 
คอร์สสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ทางด้านโลจิสติกส์ก้าวสู่ผู้บริหารที่แท้จริง (โครงการพัฒนาผู้บริหารชั้นต้นของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย )
หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(อบรมภาคทฤษฎี 240 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 240 ชั่วโมง)
อ่านต่อ >>
 
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800